January 1, 1970

История «отца» «Газпрома» Рема Вяхирева: от безграничной власти до забвения на пенсии